Tag Archives: Medijstvo

OBLIKE MEDIJSTVA

Drage sestre in bratje, oblike medijstva so številne, zato je okoli te teme veliko zmede in zmot. Pri medijstvu je pomembno, da se človek zaveda, kdaj do tega pride spontano in na kakšen način pride do medijstva, saj ga lahko samo od tam dalje zavestno neguje in razvija.