Angelski vrt

DELAVNICE

Ana Lahajnar

Poleg pisanja in osebnega svetovanja, ponujam tudi delavnica in predavanj za vse, ki iščete nekaj več oziroma izkušnjo, ki vas premakne od znotraj.

ANGELSKO SVETOVANJE

Včasih preprosto ne vemo, kako naprej. Ne najdemo odgovorov na določena vprašanja. Potrebujemo vodstvo in pomoč. V teh primerih se lahko povežem z vašim Angelom Varuhom in mu postavim vaša vprašanja, vaše prošnje. Ob tem nastane Angelska karta, zapis, ki vam razkriva, česar sami ne zmorete (še) videti ali dojeti.

ANGELSKI DOGODKI

Namen vseh dogodkov, ki jih organiziram, je vzpostavitev stika s sabo in z Angelskim svetom. Od udeležencev pričakujem odprtost, predvsem pa to, da pridobljeno znanje nato uporabljajo v svojem vsakdanjem življenju. Da od tiste točke dalje vidijo in doživljajo svet drugače, globje, z večjo zavestjo. Da služi doživeta izkušnja kot dokaz sebi, da so naše zmožnosti brezmejne. Dokazati želim, da svet ni omejen na zunanje zaznave in kako s pravim poznavanjem sebe lahko spremenimo svoje življenje, tudi navzven.

Težave, na katere naletimo v življenju, so vedno izraz nekega notranjega neravnovesja. Nase in na vse okoli sebe moramo gledati celostno, kajti ne obstaja samo ena pot, ena tehnika, ena možnost. Ljudi učim postati zavestne kreatorje lastnega življenja.

Delavnica NOTRANJI STIK

Opažam, da je skoraj vedno vzrok vseh naših težav pomanjkanje poznavanja sebe in odrezanost od naših pravih potreb. Zato sem razvila posebno pot, poseben način, da se ponovno srečamo sami s sabo. S pomočjo umetnostne terapije in angelskega svetovanja poiščemo na delavnici Notranji stik stik z našo dušo.

Delavnica se prične s kratkim predavanjem o tem, kako lahko vzpostavimo stik s sabo, kako prepoznati angelska znamenja, kako jim pripisati njihov pravi pomeni. S strani umetnostnega terapevta in slikarja, prof. Juana Ariasa Gonana, vam je predstavljen tudi pomen in namen Umetnostne terapije pri iskanju Notranjega stika. Ta del je osnova, ki nam dovoljuje razumeti pot do sebe.

Jedro dogodka je njen praktični del; tu gre za prepoznavanje svoje lastne duše preko umetniškega izražanja, preko lastnega ustvarjanja. Kajti ustvarjalnost je eden izmed načinov, da pridemo v stik z našo notranjostjo. Preko prepuščanja trenutku najdemo sporočila, ki nam jih pušča naše nezavedno. K odpiranju nas vodi tudi posebna vodena meditacija s pomočjo naših angelov vodnikov.

Sledi analiza izdelkov, prebiranje osebnih sporočil in sporočil angelov.

Udeleženci so nato pripravljeni sprejeti starodavne simbole, ki so povezani z vašo dušo, simbole skrite v vedskih zapisih in katerih namen je preko lastne vibracij spodbuditi skrite talente, potenciale, ki pomagajo izpolniti osebno poslanstvo. Ob zaključku sledi še posebno osebno svetovanje, perko katerega analiziramo izkušnjo in povežemo sporočila.

Delavnica je razdeljena na več delov oz. več stopnic, sledita še delavnici NOTRANJI PLAMEN in ZAVEDANJE ENEGA.

Seminar ANGELSKA ŠTEVILA

Cilj tega seminarja je, da je na koncu seminarja vsak udeleženec sposoben samostojno in pravilno interpretirati angelska števila. Uvod v Angelska števila zajema pravo definicijo Angelskih števil, njihovo pojavnost, vzrok in namen. Udeleženci se seznanijo s tehnikami sprejemanja angelskih števil ter njihovega prepoznavanja. Spoznavajo njihove vibracije in kako jih uporabiti v vsakdanjem življenju, njihovo simboliko ter nenazadnje pravi način njihovega prebiranja.

V praktičnem delu seminarja predstavim Angelska števila od 1 do 9 ( oziroma 10). Podrobno orišem njihova sporočila ter jih nenazadnje podkrepim usvojeno s kabalistično tradicijo. Ves seminar je sestavljen iz primerov, v katere so vključeni tudi udeleženci. Gre za retroaktiven način predajanja znanj, pridobljenih preko kanalizacij, študija in praktičnih izkušenj.

KONFERENCA IN SEMINAR ANGELI V NAŠEM ŽIVLJENJU

Dopoldanska konferenca je namenjena prepoznavanju angelov v našem življenju in odkrivanju naših osebnih darov pri delu z njimi. Vsak izmed nas ima posebej odprt kanal, ki mu omogoča povezovanje z angelskim svetom. Treba ga je odkriti in negovati kot vsak dar, ki smo ga kdaj prejeli.

V popoldanskem seminarju bomo spoznali, kako pripraviti našo dušo in naše telo za delo z angeli. Za tekočo komunikacijo z angeli je treba marsikatero telo šele pripraviti, enako velja za našo dušo. V tem seminarju bomo se bomo naučili, kaj vse je potrebno za vzpostavitev notranjega in zunanjega ravnovesja.

Delavnica ANGELSKE KARTE

To je enkratna delavnica, kjer boste pod vodstvom akademskega slikarja in umetnostnega terapevta, Juana Ariasa Gonana ter mene, prišli do svojih lastnih angelskih kart.

V delavnici vas bom vodila preko meditacije ter vam tako pomagala kanalizirati sporočila, ki jih boste vnesli v te posebne in osebne karte. Ozadje kart je (pod mojem in angelskem vodstvu) pripravil Juan, udeleženci pa bodo z njegovo pomočjo na njihovo prvo stran vnesli svoje sporočilo. Osnovne in prve tri karte, ki jih bomo pripravili bodo : Angel Sonca, Angel Lune in Angel Zvezde.

Poglobili se bomo v te simbole in iz njih izluščili vse informacije in navdihe, ki nam jih lahko prinesejo v življenje. Ustvarili bomo svoje lastno orodje za kanaliziranje angelskih sporočil.

Cilj delavnice je ustvariti osebne Angelske karte, ki bodo služile vedno, ko bomo iskali Angelski nasvet. V njih se bodo skrivala osebna in ne le splošna sporočila. Sevale bodo energije posameznika in oblikovane bodo čisto po njegovi podobi in potrebah. Gre za umetnino po podobi posameznikove duše. Osebne angelske karte so enkratna priložnost, da odkrijemo svoj ustvarjalen in kanalizacijski potencial.