Šepetalka angelov

JOMO – RADOST, KO ZAMUDITE VSE13. april, 2021

Drage sestre in bratje, JOMO-poiščite radost, da zamudite vse. Odklopite se od svetovnega spleta, osvobodite se vsakršne odvisnosti, ki jo imate do vašega telefona, tablice ali računalnika. Vrnite se k sebi!

TEHNIKA ZLITJA AVRE9. april, 2021

Drage sestre in bratje, tehnika zlitja avre je pomembna tehnika samozaščite v situacijah, ko se ne znate braniti in se počutite posebej krhke in ranljive. Začnite jo uporabljati dnevno oz. ko veste, da vas čaka težek dan in pričakujte najboljše.

DUHOVNA ALI OSEBNA RAST?6. april, 2021

Drage sestre in bratje, duhovna in osebna rast nista eno in isto. Pri duhovni rasti gre za rast »navzgor« k osvobajanju od vaše osebnosti, medtem ko gre pri osebni rasti za linearen razvoj, preko katerega izboljšujete vaše življenje in razumete sebe.